অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱨᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ

ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱨᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ

ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ

ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱧᱪᱟᱨ  ᱠᱟᱨᱤᱠᱚᱞᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱷᱚᱢᱚ᱐ᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥᱢᱚᱱ᱐ᱨᱟᱞᱟᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱡᱳᱡᱡᱚᱱᱟ 2004  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱨᱮ  ᱱᱤᱡᱮ ᱐ᱮ ᱨᱚᱲᱟᱜ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱠᱚᱥ ᱨᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ- ᱐ᱮᱞᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱮᱭᱟ ᱐ᱮ 21 ᱡᱚᱱᱣᱟᱨᱤ   ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟᱜ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱥᱤ᱐ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱚ᱐ᱮ 14  ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ  ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱜᱮᱥᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱴᱨᱞᱯᱷᱤᱨᱤ  ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ 1800-180-1551 ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱯᱷᱚᱱ ᱟᱨ  ᱱᱤᱡᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱫᱩᱨᱥᱟᱧᱪᱟᱨ ᱱᱮᱴᱣᱟᱨᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱱᱰ ᱞᱟᱤᱱ ᱯᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ 22 ᱯᱟᱨᱥᱤ ᱐ᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾

ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱥᱮᱣᱟ  ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱮ.ᱥᱤ.ᱥᱤ. ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱨᱮ  ᱦᱟᱯ᱐ᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ 6-00-22-00 ᱨᱮ  ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱫᱚ ᱴᱮᱥᱤ ᱥᱟᱞᱟᱦᱟᱠᱟᱨ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱐ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱤᱱ  ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱫᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱨᱮ  ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱟᱢᱮᱴᱟ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱨᱤᱱ ᱜᱟᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚ᱐ᱤᱭᱟ  ᱠᱨᱤᱥᱤ ( ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ) ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ , ᱵᱷᱟᱨ᱐ᱤᱭᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱚᱱᱩᱥᱚᱱᱫᱷᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐  ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱨᱫᱟ.ᱜᱟᱲ ᱨᱤᱱ ᱜᱟ.ᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱾

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱩᱱᱭᱟ.ᱫ  ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ

 

ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱧᱪᱟᱨ  ᱠᱟᱨᱤᱠᱚᱞᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱷᱚᱢᱚ᱐ᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱢᱚᱱ᱐ᱨᱟᱞᱟᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱡᱳᱡᱡᱚᱱᱟ 2004  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱨᱮ  ᱱᱤᱡᱮ ᱐ᱮ ᱨᱚᱲᱟᱜ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱠᱚᱥ ᱨᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ- ᱐ᱮᱞᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱮᱭᱟ ᱐ᱮ 21 ᱡᱚᱱᱣᱟᱨᱤ   ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟᱜ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱦᱩᱭ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱥᱤ᱐ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱚ᱐ᱮ 14  ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ  ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱴᱚᱞ  ᱯᱷᱤᱨᱤ ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭ  ᱐ᱮ ᱪᱟᱥᱤ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱠ᱐ᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱼᱟ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱜᱮᱥᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱴᱨᱞᱯᱷᱤᱨᱤ  ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ 1800-180-1551 ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱯᱷᱚᱱ ᱟᱨ  ᱱᱤᱡᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱫᱩᱨᱥᱟᱧᱪᱟᱨ ᱱᱮᱴᱣᱟᱨᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱱᱰ ᱞᱟᱤᱱ ᱯᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ 22 ᱯᱟᱨᱥᱤ ᱐ᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱥᱮᱣᱟ  ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱮ.ᱥᱤ.ᱥᱤ. ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱨᱮ  ᱦᱟᱯ᱐ᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ 6-00-22-00 ᱨᱮ  ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱫᱚ ᱴᱮᱥᱤ ᱥᱟᱞᱟᱦᱟᱠᱟᱨ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱐ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱤᱱ  ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱫᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱨᱮ  ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱦᱟᱢᱮᱴᱟ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱨᱤᱱ ᱜᱟᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚ᱐ᱤᱭᱟ  ᱠᱨᱤᱥᱤ ( ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ) ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ , ᱵᱷᱟᱨ᱐ᱤᱭᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱚᱱᱩᱥᱚᱱᱫᱷᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱚᱫ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚ᱐  ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱨᱫᱟ.ᱜᱟᱲ ᱨᱤᱱ ᱜᱟ.ᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱾

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱤᱥᱮᱥᱚ᱐ᱟ

ᱱᱟᱣᱟ ᱐ᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱮ.ᱥᱤ.ᱥᱤ. ᱱᱤ᱐ᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱟ.ᱨᱤᱜᱚᱞᱤᱭᱟ ᱱᱟᱣᱟᱪᱟᱨ ᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟ ᱦᱟᱨᱰᱣᱮᱨ ᱥᱚᱯᱴᱣᱮᱨ ᱩᱯᱠᱚᱨᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫ  ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱞᱟ᱐ᱟᱨ ᱨᱮ  ᱚᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜᱟᱭ -

ᱣᱟᱭᱚᱥ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ  ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ IPPBX ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱐ᱮ ᱯᱨᱚᱱᱟᱥᱤ ᱐ᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ MPLS ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱞᱟᱤᱱ ᱱᱮᱴᱣᱟᱨᱠ ᱨᱮ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱮ.ᱥᱤ.ᱥᱤ. ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱥᱮᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ  ᱜᱩᱱᱟᱱ ᱐ᱩᱞᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱜᱩᱭᱩᱜᱼᱟ , ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱴᱮᱞᱤ ᱥᱟᱞᱟᱦᱟᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱪᱟᱥᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱐ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱼᱟ ᱾ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ 100% ᱠᱚᱞ ᱨᱮᱠᱚᱰᱤᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱐ᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱫᱷᱟ.ᱵᱤᱡ ᱟᱡᱚᱢ  ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱟᱥᱤ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱯᱷᱚᱱ ᱐ᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱮᱥ.ᱮᱢ.ᱮᱥ. ᱠᱟ᱐ᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱤᱫᱟᱨᱤ

ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱨᱮ  ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱦᱤᱡ ᱐ᱮ ᱠᱟ.ᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱮ.ᱥᱤ.ᱥᱤ. ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱩᱫᱷᱟᱨ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱟᱲᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨᱩᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠ ᱫᱚᱫᱚ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱᱟ -

ᱞᱮ᱐ᱟᱲ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ  ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱫᱷᱟᱨ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ  ᱞᱟ᱐ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱨ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ  ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱨᱮᱠᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱠᱮ.ᱥᱤ.ᱥᱤ. ᱨᱮ  ᱥᱮᱞᱮ᱐ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟ ᱫᱷᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱰᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱠᱟᱨ ᱵᱩᱵᱷᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ  ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱟ.ᱜᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱚᱱᱚ᱐ᱤᱭᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ  ᱵᱤᱨᱫᱟ.ᱜᱟᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱜᱚᱰᱩ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱟ ᱦᱚᱨᱟ  ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱐ᱮ ᱪᱟᱥᱤ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱵᱟᱰ᱐ᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱰ᱐ᱤ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱯᱚᱱᱚ᱐ᱤᱭᱟ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ  ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚ  ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟ ᱢᱤᱫᱩᱱ , ᱮᱱᱮᱞᱮᱫ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱚᱭᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱥᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱟ᱐ᱩ- ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ  ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱯ᱐ᱟᱠᱤᱭᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱐ᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱭᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱤᱱ ᱜᱟ.ᱜᱷᱩᱲᱟᱱ ᱠᱚ ᱐ᱮᱞᱟ ᱨᱩᱟᱲᱟ ᱾

ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮ  ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ

᱐ᱚᱠᱱᱤᱠᱤ  ᱥᱩᱪᱟᱱ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱚᱵᱷᱟᱣ ᱐ᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱨᱤᱱ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚ ᱩᱱᱱᱚᱱ ᱠᱨᱤᱥᱩ ᱐ᱚᱠᱱᱤᱠᱤ ᱜᱮᱭᱱ  ᱦᱟ᱐ᱟᱣ  ᱵᱟᱝᱠᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ  ᱩ᱐ᱯᱟᱫᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ  ᱵᱤᱨᱫᱟ.ᱜᱟᱲ , ᱠᱨᱤᱥᱤ  ᱵᱤᱜᱭᱟᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ  ᱟᱨ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ  ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱦᱮ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ- ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ  ᱢᱟᱫᱷᱚᱭᱢᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ  ᱐ᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ  ᱫᱷᱟᱨ ᱐ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤ᱐ᱚᱜ ᱫᱷᱟ.ᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢᱤ ᱠᱚ ᱚᱦᱚᱜᱮ ᱪᱟᱣᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ  ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ   ᱯᱨᱚᱥᱟᱨᱚ  ᱢᱟᱫᱷᱚᱭᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱨᱚᱪᱚᱱᱟ᱐ᱚᱢᱚᱠ ᱚᱵᱷᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱱᱟ ᱾

ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱨᱮ  ᱚᱞᱟᱠᱟᱱ  ᱠᱚᱢᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱣᱟ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱡᱟᱱᱣᱟᱨᱤ  2004  ᱨᱮ  ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚᱠᱟᱨᱤ᱐ᱟ  ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ , ᱠᱨᱤᱥᱤ  ᱢᱚᱱ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ , ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ  ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱮ᱐ᱮ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮ  ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱩᱫᱤᱥᱟ. ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱷᱚᱴᱷᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱣᱟ ᱚᱪᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱲᱤ ᱩᱥᱟᱨᱟ  ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱯᱟᱨᱥᱤ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ  ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮ 79.50  ᱦᱮᱠᱴᱟᱨ ᱚ᱐ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱲᱤᱭᱟ ᱚ᱐ ᱦᱟᱥᱟ , ᱴᱟ.ᱱᱰᱤ  ᱴᱤᱠᱚᱨ  ᱟᱨ  ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱚ᱐ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱪᱷᱮ᱐ᱨᱚᱯᱷᱚᱱ  39  ᱦᱮᱠᱴᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱟᱠ᱐ᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱟᱫᱷᱟ ᱜᱮ  ᱩ᱐ᱯᱟᱫᱚᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱣ  ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱟ᱐ᱩ ᱨᱤᱱ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱚᱰᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱫᱮᱥᱚᱡ ᱟᱨ ᱟ.ᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱐ᱚᱠᱱᱤᱠᱤ  ᱐ᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱟᱜᱟᱭ ᱐ᱷᱟ.ᱯᱤ᱐  ᱠᱟ᱐ᱮ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱨᱤ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱷᱟ.ᱵᱤᱡ ᱐ᱮ ᱱᱟᱣᱟ᱐ᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱐ᱚᱠᱱᱤᱠᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ , ᱪᱟ.ᱥ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱮ᱐ᱮᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱤᱥᱟᱥ ᱟᱨ ᱠᱨᱤᱥᱤ  ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮ  ᱞᱟᱠ᱐ᱤ  ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱩᱨᱟᱣ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱥᱮ ᱐ᱷᱟᱯᱱᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱨᱤᱱ ᱪᱟᱥᱤ ᱥᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ  ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ, ᱨᱟ.ᱪᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱚᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ 0651-2230541 ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱤᱨᱥᱟ  ᱠᱨᱤᱥᱤ  ᱵᱤᱨᱫᱟ.ᱜᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱮᱴᱤᱠ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ  ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱚᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ  0651-2450698  ᱐ᱮ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱣᱮᱥ ᱨᱮ  ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱭᱦᱤᱥᱤᱫ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱼᱟ ᱾ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱴᱚᱞ ᱯᱷᱨᱤ  ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ 1551 ᱨᱮ  ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱯᱚᱞᱟ᱐ᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱼᱟ ᱾

ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ  ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ

ᱫᱩᱨᱥᱟᱧᱪᱟᱨ, ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ ,ᱟᱨ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱟᱯᱟᱣ ᱐ᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱦᱚᱲᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱴᱷᱮ ᱠᱟᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱐ᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱟᱨᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟᱱ᱐ᱤ  ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ- ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱴᱷᱮ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱜᱟ.ᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱪᱟᱞ-ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮᱫᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱥᱮ  ᱐ᱷᱟ.ᱯᱤ᱐ ᱟᱠᱟᱱ ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ  ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ  ᱥᱚᱧᱪᱟᱞᱚᱱ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱢᱟᱱ ᱠᱚ

ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱤᱱ ᱯᱚᱫᱟ᱐ᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ -

ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱤᱱ ᱯᱚᱫᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱱᱟ ᱩᱱ ᱚᱠ᱐ᱚ ᱪᱟ.ᱥᱤᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ  ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱐ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ  ᱮᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱐ᱮ ᱫᱚᱦᱟ ᱨᱚᱲ  ᱚᱪᱚ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱜᱚᱰᱚ ᱮᱢᱟᱭᱟᱭ ᱾

ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱨᱮ  ᱚᱞᱟᱠᱟᱱ  ᱠᱟ.ᱢᱤᱠᱚ ᱐ᱚᱨᱟᱣ  ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱞᱟ᱐ᱟᱨ ᱨᱮ  ᱚᱞᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱢᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱠ᱐ᱤᱭᱟ -

ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤᱭᱟᱜ  ᱜᱮᱭᱟᱱ ( ᱚᱞ ᱟᱨ ᱨᱚᱯᱚᱲ )

 • ᱟᱲᱤ  ᱟᱞᱜᱟ ᱐ᱮ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚ
 • ᱠᱟ.ᱴᱤᱡ - ᱠᱟ.ᱴᱤᱡ ᱟᱨ ᱞᱟᱠ᱐ᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ
 • ᱪᱟ.ᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ, ᱟᱡᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱴᱷᱮ ᱐ᱷᱤᱱᱤᱨ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱡᱚᱢ
 • ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱐ᱮ᱐ᱮᱫ ᱩᱭᱦᱟᱨ ᱟ.ᱪᱩᱨ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱤᱥᱞᱮᱥᱚᱱ
 • ᱪᱟ.ᱥᱤᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ  ᱐ᱮᱞᱟ ᱨᱩᱟ.ᱲ

ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ  ᱨᱮ  ᱜᱟ.ᱠᱷᱩᱲ ᱜᱟᱞ ᱵᱟᱡᱚᱲᱤᱭᱟ

 • ᱪᱟ.ᱥᱤᱭᱟᱜ  ᱫᱤᱥᱟ ᱩᱭᱦᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚ᱐ ᱮᱢ
 • ᱢᱮᱱᱚ᱐ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ  ᱐ᱷᱤᱱᱤᱨ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱡᱚᱢ
 • ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚ᱐ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱵᱩᱪᱷᱟᱣ
 • ᱠᱩᱠᱞᱤ - ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱐ᱷᱤᱨᱩᱠᱼᱟ
 • ᱠᱩᱠᱞᱤ - ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱐ᱟᱞᱟ ᱐ᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱨᱤᱡ ᱦᱚᱲᱮ ᱦᱩᱭᱦᱟᱨ ᱢᱮᱢᱟᱭ
 • ᱞᱟᱠ᱐ᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱲᱮ-ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ  ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟ.ᱱᱟ.ᱭ
 • ᱥᱤᱵᱤᱞ- ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱐ᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ
 • ᱱᱟᱯᱟᱭ, ᱦᱮᱲᱮᱢ ᱟᱨ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ
 • ᱢᱟᱱᱚ᱐ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱢᱮ

ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱐ᱚᱠᱱᱤᱠᱤ ᱵᱟᱵᱚ᱐  ᱐ᱮᱭᱟᱜ  ᱞᱮᱠᱢᱟᱱ

 • ᱠᱤ-ᱵᱚᱨᱰ ᱟᱨ ᱢᱟᱩᱥ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱯᱷᱮᱰᱟ᱐ᱤᱭᱟ  ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱢᱟ
 • ᱮᱱᱴᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱦᱚ ᱯᱷᱮᱰᱟ᱐ᱤᱭᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱢᱟ
 • ᱤ-ᱢᱮᱞ  ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱭ

ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱫ ᱥᱚᱝᱨᱚᱪᱚᱱᱟ

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱨᱚᱪᱚᱱᱟ ᱞᱟ᱐ᱟᱨ ᱨᱮ  ᱚᱞᱟᱠᱟᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ  ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ

ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱐ᱷᱟᱨ - ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱥᱚᱧᱪᱚᱞᱤ᱐ ᱠᱚᱞ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ - ᱡᱮ᱐ᱮ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱨᱮ ᱢᱤ᱐ ᱩ᱐᱐ᱚᱨᱫᱟᱭ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ , ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱥᱟ᱐ᱟᱢ ᱨᱤᱱ  ᱜᱟ.ᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱠᱚ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

᱐ᱮᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ - ᱢᱤ᱐ ᱚᱰᱮᱞ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ , ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟᱣ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ  ᱵᱩᱱᱤᱭᱟ.ᱫ ᱥᱚᱝᱨᱚᱪᱚᱱᱟ

ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ  ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱫ ᱥᱚᱝᱨᱚᱪᱚᱱᱟ ᱟ.ᱲᱤ ᱜᱮ ᱢᱚᱦᱚ᱐ᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱧᱪᱟᱨ ᱱᱤᱜᱚᱢ ᱞᱤᱢᱤᱴᱮᱰ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤ᱐  ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱞᱟᱤᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ , ᱡᱟᱦᱟ᱐ᱮ ᱐ᱩᱨᱩᱜ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ- ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ  ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱟᱲᱟᱣ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ  ᱠᱨᱤᱥᱤ ( ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ) ᱥᱟ᱐ᱟᱢ ᱐ᱮ ᱟ.ᱠᱤᱞᱢᱟᱱ ᱦᱟᱢᱮᱴᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾  ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱐ᱩᱨᱩᱭᱴᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤᱠᱚᱞ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱩ᱐ᱟᱢ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱦᱟ.ᱱᱤ ᱱᱟ.ᱭ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮ  ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ , ᱵᱤᱡᱤᱞᱤ ᱵᱟ.᱐ᱤ ᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱐ᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ  ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ  ᱵᱩᱱᱤᱭᱟ.ᱫ ᱥᱚᱝᱨᱚᱪᱚᱱᱟ

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱫᱚ ᱐ᱚᱠᱱᱤᱠᱤ  ᱯᱨᱚ᱐ᱤᱠᱨᱤᱭᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ  ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱟᱲᱮ-ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟ.ᱫ ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱐ᱮ ᱢᱤ᱐ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤᱠᱚᱞ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱡᱚᱱᱟᱲᱟᱣ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱢᱤ᱐ ᱯᱨᱤᱱᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱚᱤᱴᱨᱤ  ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱵᱤᱡᱤᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

᱐ᱮᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ  ᱵᱩᱱᱤᱭᱟ.ᱫ ᱥᱚᱝᱨᱚᱪᱚᱱᱟ

ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮ  ᱐ᱮ᱐ᱮᱫᱟᱜ  ᱵᱤᱥᱞᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱤᱵᱚᱨᱚᱱᱟᱜ (ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ -ᱫᱤᱱᱟ.ᱢ, ᱦᱟᱯ᱐ᱟᱠᱤᱭᱟ, ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟ.  ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ) ᱰᱟᱴᱟ ᱵᱮᱥ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ  ᱴᱚᱴᱷᱟᱠᱤᱭᱟ  ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱯᱨᱚᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱠ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱟ.ᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱐ᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱟᱣ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

ᱫᱟᱥ᱐ᱟᱣᱮᱡ ᱟᱨ ᱵᱤᱵᱚᱨᱚᱱᱤ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱥ᱐ᱟᱣᱮᱡ ᱟᱨ ᱵᱤᱵᱚᱨᱚᱱᱤ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱱᱚᱰᱟᱞ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱩ᱐᱐ᱚᱨᱫᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱰᱚᱞ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱨᱤᱱ ᱯᱚᱫᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ  ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ- ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱵᱤᱵᱚᱨᱚᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱥ᱐ᱟᱣᱮᱡ ᱠᱚ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟ᱐ᱟᱣᱟ ᱾ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱤ᱐ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱚᱯᱪᱟᱨᱤᱠ ᱵᱚᱤᱣᱨᱟ  ᱠᱚ ᱐ᱮᱭᱟᱨᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱤᱣᱨᱟ  ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚᱠᱟᱨᱤ᱐ᱟ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ , ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱤ-ᱢᱮᱞ ᱟᱨᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ  ᱯᱷᱚᱤᱠᱥ  ᱠᱟ᱐ᱮ    ᱜᱮᱞ ᱢᱚᱲᱮᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱐ᱮ  ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟᱠᱚ  ᱾

ᱠᱤᱥᱚᱱ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱱᱤᱨᱤᱠᱪᱷᱚᱱ, ᱯᱚᱨᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱣᱮᱠᱪᱷᱚᱱ

ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱐ᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱐ᱮ ᱚᱱᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱟ-᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ  ᱱᱚᱰᱚᱞ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱱᱤᱨᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱤᱠᱪᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟ.ᱢᱤᱦᱚᱨᱟ, ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ, ᱜᱟ.ᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱐ᱮ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱮᱯᱮᱢ , ᱡᱟᱦᱟ  ᱫᱮᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚ᱐ᱤᱠᱨᱤᱭᱟ ᱮᱭᱟᱭ ᱜᱮᱞ ᱵᱟᱨ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱐ᱮ ᱮᱯᱮᱢ, ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟ.ᱜᱤ᱐ ᱱᱚᱰᱚᱞ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱩ᱐᱐ᱚᱨᱫᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱰᱚᱞ ᱥᱮᱞ ᱐ᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱷᱟ.ᱵᱤᱡ, ᱜᱮᱞ ᱢᱚᱲᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱐ᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱚᱠᱱᱤᱠᱤ ᱯᱚᱫᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ᱐ᱮ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱣᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱚᱣᱟ  ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱚᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱴᱷᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱩᱪᱚᱱᱟ  ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱪᱟ.ᱥᱤ ᱯᱷᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱚᱞ ᱥᱩᱪᱚᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱐ᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾

ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱣ ᱐ᱷᱟᱨ - ᱠᱨᱤᱥᱤ ( ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ) ᱟ.ᱠᱤᱞᱢᱟᱱ

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱪᱟ.ᱥᱤᱭᱟᱜ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱟ.ᱨᱥᱤ ᱐ᱮᱜᱮ ᱚᱵᱷᱤᱱᱚᱱᱫᱚᱱ ( ᱫᱟᱨᱟᱢ) ᱠᱟ᱐ᱮ ᱚᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱟᱨ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱤᱣᱨᱟ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱜᱮ ᱚᱱᱟᱦᱚ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚᱲ ᱫᱚᱦᱚ ᱮᱫᱤᱭᱟᱼᱟ ᱾

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱪᱟ.ᱥᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ -

ᱯᱟ᱐ᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟ.ᱱᱟ -

ᱯᱷᱚᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ-

ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ -

ᱯᱨᱚᱫᱨᱚᱭᱚᱜᱤᱜᱠ ᱠᱟᱨᱤᱠᱚᱱ  ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ

ᱠᱨᱤᱥᱤ

ᱯᱷᱚᱥᱚᱱ  ᱥᱩᱠᱪᱷᱟ

ᱵᱟᱜᱣᱟᱱᱤ

ᱯᱚᱥᱩᱯᱟᱞᱚᱱ

ᱵᱟᱡᱟᱨ  ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ

ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ

ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ  ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ

ᱨᱤᱱ ᱩᱫᱷᱟ.ᱨ

ᱤ᱐ᱟ. ᱦᱟ.ᱴᱤᱧ

ᱠᱷᱚ᱐ ᱥᱟᱨ

᱐ᱤᱡᱩ ᱜᱚᱜᱚᱭ ᱐ᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥ

ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱵᱤᱢᱟ , ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ

ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱪᱟ.ᱥᱤ  ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ  ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ

ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱐ᱮᱞᱟ ᱦᱚ  ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱐ᱷᱟᱨ ᱐ᱮᱜᱮ ᱩᱥᱟᱨᱟ  ᱐ᱮᱞᱟ ᱨᱩᱟᱲᱟ ᱾

ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ - ᱥᱟ᱐ᱟᱢ ᱨᱤᱱ ᱜᱟ.ᱠᱷᱩᱲᱟᱱ

ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱮᱞᱟ ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱣ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱼᱟ , ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮ  ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟᱭ ᱾

ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱪᱟ.ᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱮᱞᱟ ᱨᱩᱟ.ᱲ ᱥᱟᱣ᱐ᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱐ᱚᱯᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱭᱩᱫᱤ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱐ᱮᱞᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱐ᱷᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭ  ᱐ᱮ ᱮᱢᱚᱜᱟᱭ ᱾

᱐ᱮᱥᱨ ᱐ᱷᱟᱨ - ᱯᱨᱚᱵᱚᱱ᱐ᱷᱚᱱ ᱥᱚᱢᱩᱦᱩ ᱜᱟ.ᱫᱮᱞ ( ᱱᱚᱰᱮᱞ ᱥᱮᱞ )

ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱟᱨᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱟᱨᱮ ᱨᱤᱱ ᱜᱟ.ᱠᱷᱩᱲᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱠᱩᱠᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱐ᱮᱞᱟ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱐ᱷᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱠᱟᱼᱟ  ᱾

ᱯᱚᱞᱟ᱐ᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱥᱮᱣᱟ

ᱰᱟᱭᱟᱞ / ᱟ.ᱪᱩᱨ ᱢᱮ  1551

ᱚᱠ᱐ᱚ - ᱥᱮ᱐ᱟᱜ  6:00 ᱠᱷᱚᱱ  ᱧᱤᱫᱟ.  10:00 ᱫᱷᱟ.ᱵᱤᱡ ᱾

ᱯᱷᱚᱱ ᱥᱮᱣᱟ -  (0651) 2230541 ᱨᱮ  ᱯᱷᱚᱱ ᱢᱮ

ᱚᱠ᱐ᱚ - ᱥᱮ᱐ᱟᱜ 10:00  ᱠᱷᱚᱱ  ᱐ᱟᱨᱟᱥᱤᱧ 5:00 ᱫᱷᱟ.ᱵᱤᱡ ᱾

ᱴᱷᱟᱣ- ᱯᱚᱱᱚ᱐ᱤᱭᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ  ᱯᱨᱚᱥᱟᱨ , ᱯᱨᱚᱵᱚᱱᱫᱷᱚᱱ -ᱥᱚ- ᱯᱨᱚᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱥᱟᱥ᱐ᱷᱟᱱ ,

ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ , ᱨᱟ.ᱪᱤ  ᱯᱤᱱ- 834008 ᱾

 

ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱺ ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱱᱰ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate