অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱵᱟᱠᱚ

ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ  ᱥᱮᱵᱟᱠᱚ

ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ  ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ  ᱥᱮᱰᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱮᱥ ᱐ᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱟᱸᱣ᱐ᱟ ᱨᱤᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ  ᱴᱷᱮᱱ ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ ᱥᱮᱵᱟᱭ  ᱥᱮᱴᱮᱨᱟᱭ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ  ᱱᱤ᱐ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱠ ᱦᱚᱠ, ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ  ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱾ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱚᱱ ᱟᱞᱜᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱡᱮᱦ ᱦᱚᱨ ᱐ᱮ ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱵᱟᱼᱟ ᱣᱮᱵᱷᱟᱨ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱫᱟᱣ ᱥᱮ ᱟᱯᱥᱚᱨᱮ  ᱮᱢᱟᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱞᱟ  ᱡᱚᱥ  ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ  ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱵᱟᱫᱚ ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ  ᱯᱟᱭᱱᱮᱱᱥᱤᱮᱞ  ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ  ᱢᱮᱱ᱐ᱮᱫ  ᱣᱟᱰᱟᱭᱚᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱨᱤᱱ-ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱱ  ᱦᱚᱲᱠᱚᱣᱟ  ᱞᱟᱜ᱐ᱤᱭᱟᱱ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨ  ᱫᱟᱹᱭᱠᱟ ᱥᱟᱞᱟᱠ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚᱨ  ᱐ᱮ ᱧᱟᱢ  ᱚᱪᱚᱭᱮᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱚ᱐ᱮ  ᱠᱤᱨᱤᱱ-ᱟᱹᱠᱷᱚᱨᱤᱱ ᱟᱨ  ᱮᱢᱚᱜᱤᱡᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱜᱮ ᱟᱞᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱᱟ  ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱜᱮ  ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ  ᱯᱟᱭᱱᱮᱱᱥᱤᱮᱞ  ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ ᱯᱮᱭᱟ ᱪᱟᱜᱟ  ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ - ᱮᱢ-ᱮᱢᱮᱯ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ  ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱢ , ᱠᱷᱚᱪᱨᱟᱹ ᱮᱡᱮᱸᱴᱥ ᱟᱨ  ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱢ  ᱥᱮᱫ  ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ  ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ  ᱯᱚᱱ  ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ  ᱩᱯᱠᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚ  ᱠᱤᱨᱤᱱ-ᱟᱹᱠᱷᱚᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱮᱡᱮᱸᱴ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ ᱵᱮᱵᱟᱨ ᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ  ᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟ᱐ᱮ  ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ ᱪᱤᱱᱤᱞ ᱟᱱᱵᱮᱸᱠ (ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱵᱮᱸᱠ)  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱵᱟ  ᱞᱚᱜᱚᱱ᱐ᱮᱭ  ᱥᱮᱴᱮᱨᱟᱭ  ᱵᱮᱸᱠ, ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱟᱥᱲᱟ, ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱚᱯᱨᱮᱴᱟᱥ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱡᱮᱸᱴ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟᱭ ᱮᱢᱚᱠᱟᱱ ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱯᱚᱱ, ᱟᱹᱠᱷᱨᱮᱱ ᱐ᱟᱞᱟᱢ (ᱯᱚᱭᱮᱸᱴ ᱚᱯ ᱥᱮᱞ) ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱥᱩᱣᱤᱫᱷᱟ  ᱦᱟ᱐ᱟᱣ  ᱠᱟ᱐ᱮ ᱰᱷᱮᱨ  ᱠᱷᱚᱱ  ᱰᱷᱮᱨ  ᱟᱞᱜᱟ᱐ᱮ ᱥᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱐ᱮ ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱫ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱟᱭ ᱾

ᱰᱤᱡᱤᱴᱚᱞ ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱵᱟ  ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ

᱑. Cards-ᱠᱟᱰ

᱒. USSD- ᱤᱭᱩ. ᱮᱥ.ᱮᱥ.ᱰᱤ.

᱓. AEPS- ᱮ.ᱤ.ᱯᱤ.ᱮᱥ.

᱔. UPI- ᱤᱭᱩ.ᱯᱤ.ᱟᱤ.

᱕. ᱣᱟᱞᱮᱴ  ᱠᱟᱰ

ᱠᱟᱰ

ᱠᱟᱰ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱮ -

ᱱᱚᱣᱟ  ᱚᱱᱠᱟ  ᱫᱚ  ᱵᱮᱸᱠ ᱮ  ᱮᱢᱟᱠᱚ ᱣᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱰ ᱦᱟ᱐ᱟᱣᱤᱡᱟ ᱵᱮᱵᱟᱨ ᱥᱮ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱣᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱟᱰ ᱯᱮ  ᱨᱚᱠᱚᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ - ᱰᱮᱵᱤᱰ ᱠᱟᱰ, ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱟᱨ ᱯᱤᱨᱤᱯᱮᱰ ᱠᱟᱰ ᱾

ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ  ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ  ᱨᱚᱠᱚᱢᱟ ᱠᱟᱰ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱠᱟ -

᱑. ᱯᱤᱨᱤᱯᱮᱰ ᱠᱟᱰ- ᱜᱟᱨᱦᱟᱠ ᱱᱚᱣᱟ  ᱠᱟᱰ ᱨᱮ ᱢᱟᱰᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮ  ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱠᱷᱚᱱ  ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱪᱚ ᱠᱟᱭ ᱾

ᱟᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱟᱜᱫᱤ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ  ᱱᱚᱟᱣ  ᱠᱟᱰ ᱐ᱮ ᱠᱤᱨᱤᱱ- ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱱ ᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ  ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ  ᱨᱤᱪᱟᱡ  ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ

ᱨᱤᱪᱟᱡᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ  ᱞᱟᱜᱤᱫ  ᱡᱚᱜᱟᱣ  ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

᱒.  ᱰᱮᱵᱤᱰ ᱠᱟᱰ - ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰ  ᱫᱚ  ᱠᱷᱟ᱐ᱟ᱐ᱷᱟᱨᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱮ  ᱮᱢᱚᱜᱟᱭ  ᱟᱨ ᱵᱮᱸᱠ  ᱥᱟᱞᱚᱜ  ᱡᱚᱱᱚᱲᱟᱣ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾

ᱡᱟᱦᱟᱭ  ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱸᱠ ᱨᱮ  ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱰᱮᱵᱤᱰ ᱠᱟᱰ ᱮ ᱧᱠᱢᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰ ᱐ᱮ  ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱ

ᱡᱟᱸᱦᱟ  ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ   ᱟᱠᱟᱱᱟ   ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱵᱮᱸᱠ   ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱠᱷᱚᱱ  ᱥᱚᱝᱜᱮ  ᱐ᱮᱜᱮ  ᱜᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱾  ᱠᱟᱰᱫᱷᱟᱨᱤ  ᱱᱚᱣᱟ

ᱠᱟᱰ ᱐ᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱐ᱤᱱᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱚᱰᱚᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ᱾

ᱚᱰᱟᱜ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱚ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱥᱮ ᱟᱹᱣᱰᱤ ᱪᱟᱞ-ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱨᱮ ᱠᱟᱰ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

᱓.  ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ- ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰ ᱫᱚ ᱵᱮᱸᱠ ᱟᱨᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱡᱟᱵ ᱵᱮᱸᱠᱮ ᱟᱹᱪᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱸᱠ ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱡᱮᱜᱮ᱐ ( ᱭᱩᱫᱤ ᱡᱮᱜᱮ᱐ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ

ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ) ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱟ ᱾ ᱱᱚᱞᱟ ᱫᱚ ᱰᱮᱵᱤᱰ ᱠᱟᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨᱟ, ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱐ᱮ

ᱜᱟᱨᱦᱚᱠ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱮᱨ ᱥᱮ ᱡᱟᱹᱥ᱐ᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱚᱰᱚᱠ  ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱾

ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱜᱮ ᱚᱰᱚᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱥ᱐ᱤ ᱫᱚ

ᱵᱟᱝ ᱾ ᱴᱷᱟᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱴᱷᱮᱨ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱠ᱐ᱚ ᱵᱷᱤ᱐ᱤᱨ ᱐ᱮ

ᱯᱟᱞᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱯᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱠ᱐ᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱞᱟ ᱯᱩᱭᱱᱟ ᱥᱩᱫ ᱥᱟᱸᱣ᱐ᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱯᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱥᱮ ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱠᱚ -

᱑.  ATM  ᱠᱷᱚᱱ  ᱯᱩᱭᱥᱟ  ᱟᱰᱚᱠ  ᱞᱟᱜᱤᱫ  ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱥᱮ  ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ  ᱢᱤᱥᱤᱱ  ᱨᱮ  ᱥᱟᱵᱟᱣ  ᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ  ᱠᱷᱚᱱ

ᱧᱟᱢᱠᱟᱱ  ᱢᱤᱱ  ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ( ᱯᱩᱱ ᱚᱸᱠᱚ)  ᱚ᱐ᱟ  ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾  ᱢᱤᱫ  ᱫᱤᱱ  ᱨᱮ  ᱠᱟᱰ  ᱐ᱮ  ᱐ᱤᱱᱟᱹᱜ  ᱯᱩᱭᱥᱟ  ᱚᱰᱚᱠ

ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱸᱠ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱣᱟᱹᱭᱟᱭ ᱾

᱒.  ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱥᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱰᱫᱷᱟᱨᱤ ᱮ.ᱴᱤ.ᱮᱢ. ᱦᱚᱸᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟᱭ ᱾ ᱵᱮᱸᱠ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ

ᱨᱮ ᱐ᱤᱱᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱠ ᱟᱨᱵᱟᱝ  ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱡᱚᱢᱟ, ᱢᱤᱱᱤ ᱮᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱸᱴ ᱧᱟᱢ  ᱞᱮᱠᱟᱱ  ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ

ᱥᱮ ᱵᱮᱜᱟᱨ  ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

᱓.   ᱞᱟᱹᱴᱩᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱠᱟᱴᱤᱡ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱱ-ᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱚᱠ᱐ᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱨ-ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭ ᱢᱮ -

use of debit/credit card

ᱤᱧ  ᱪᱮᱫᱟᱜ  ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰᱠᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ -

 • ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱤᱨᱮᱱ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱫᱚᱠᱟᱱ , ᱮ.ᱴᱮ.ᱮᱢ. ᱣᱟᱞᱮᱴᱥ, ᱢᱟᱤᱠᱨᱚ ᱮ.ᱴᱮ.ᱮᱢ. ᱟᱨ ᱚᱱᱞᱟᱤᱱ ᱠᱤᱨᱤᱱ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱾
 • ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱥᱮ ᱠᱮᱨᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱮ.ᱴᱤ.ᱮᱢ. ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱜᱚᱫ ᱯᱩᱭᱱᱟ ᱚᱰᱚᱠ, ᱯᱚᱮᱸᱴ-ᱚᱯ-ᱥᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱡᱚᱸᱦᱟᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱞᱟᱤᱱ ᱠᱤᱨᱤᱱ ᱞᱟᱜᱤᱫ  ᱾
 • ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱴᱤᱞᱤᱴᱤ ᱵᱤᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ ᱩᱰᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ , ᱨᱮᱞᱜᱟᱹᱰᱤ , ᱵᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱨᱤᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱴᱚᱞ ᱮᱢ ᱵᱩᱠ ᱠᱮᱭᱟ, ᱨᱮᱥᱴᱚᱨᱮᱸᱴ  ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱮᱢ ᱠᱮᱭᱟᱢ ᱾
 • ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱠᱤᱨᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱰ ᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱰ ᱨᱤᱰᱟᱨ ᱥᱮ ᱯᱚᱮᱸᱴ-ᱚᱯ-ᱥᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱢᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ  ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ -

ᱡᱟᱸ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ  ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱚᱸᱠ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ

ᱵᱚᱸᱠ ᱨᱮ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥ᱐ᱚ ᱮᱢ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ  ᱾

 • ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟ  ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱨᱮ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥ᱐ᱚ ᱮᱢ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱠᱟᱰ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ  ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟ  ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱨᱩᱯᱮ ᱠᱟᱰ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱚᱸᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱾
 • ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱵᱟᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱰ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱟᱫᱮᱥ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱡᱚᱱ-ᱫᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ , ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱨᱩᱯᱮ ᱠᱟᱰ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱠᱚᱣᱟᱭ ᱾

USSD ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ

USSD ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮᱫᱚ ᱟᱱᱮᱥ ᱴᱟᱠᱪᱟᱰ ᱥᱟᱯᱞᱤᱢᱮᱱᱴᱟᱨᱤ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ ᱰᱟᱴᱟ ᱾  ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱣᱟ

ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱐ᱮᱫ  ᱫᱚ   ᱫᱤᱥᱚᱢ   ᱐ᱟᱞᱟ  ᱨᱤᱱ ᱡᱮ᱐ᱮ  ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱮᱸᱠ  ᱥᱮᱵᱟ  ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ

ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱜᱟᱨᱦᱚᱠ ᱜᱮ  ᱴᱮᱞᱤᱠᱚᱢ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ ᱮᱢᱮᱢ ᱮᱡ ᱟᱨ  ᱢᱚᱵᱟᱮᱞ ᱥᱮᱴ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱡ  ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱢᱵᱚᱟᱨ ᱐ᱮᱜᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱟᱨᱟᱭ ᱾ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱩᱱᱤᱯᱷᱟᱤᱰ USSD ᱯᱟᱞᱟᱴᱯᱚᱨᱚᱢ (NUUP) ᱟ ᱜᱚᱰᱚ᱐ᱮ  ᱢᱮᱫ ᱥᱚᱴ ᱠᱚᱰ *99#  ᱐ᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ ᱫᱤᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱤᱫ ᱦᱚᱲ 5000 ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱷᱩᱠ᱐ᱟ/ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱾

ᱚᱯᱱᱟᱨᱟ /ᱱᱤᱡᱮᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱣᱟᱜ᱐ᱤ ᱠᱟᱱᱟ -

 • ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱵᱮᱸᱠ ᱨᱮᱜᱮ  ᱠᱷᱟ᱐ᱟ
 • GSM ᱱᱮᱴᱣᱟᱨᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ
 • ᱠᱟᱰ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱸᱠ  ᱨᱮ  ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱟᱨᱴ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ

ᱤᱧ  ᱱᱚᱣᱟ  ᱪᱮᱫ  ᱞᱮᱠᱟᱤᱧ  ᱵᱮᱦᱷᱟᱨᱟ -

 • ᱡᱚᱸᱦᱟ ᱵᱮᱸᱠ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ  ᱵᱮᱸᱠ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ  ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱤᱸᱠ/ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ  ᱟᱪᱚᱭ ᱢᱮ ᱾ ( ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱢᱤ ATM ᱐ᱮ/ ᱚᱱᱞᱟᱤᱱ ᱐ᱮᱦᱚᱸ  ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾)
 • Mobile Money Identifier ( MMID) ᱟᱨ Mobile PIN (M-PIN) ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢᱟᱢ ᱾
 • Mobile PIN (M-PIN) ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱩᱭᱦᱟᱨ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮ ᱾

USSD ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱦᱚᱨᱠᱚ -

ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ  ᱯᱚᱱ ᱐ᱮ  ᱯᱤᱨᱤᱯᱮᱰ  ᱵᱮᱞᱮᱸᱥ ᱧᱮᱞ ᱡᱟᱸᱦᱟ᱐ᱤ ᱟᱞᱜᱟᱼᱟ, ᱟᱱᱠᱟ ᱜᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱯᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

 • ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱤᱸᱠ / ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ ᱢᱮ ᱾
 • ᱱᱤᱡᱮᱨ  ᱯᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ *99# ᱰᱟᱭᱟᱞ ᱢᱮ ᱾
 • ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱵᱮᱸᱠ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ (3) ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱚᱠᱷᱚᱨ ᱚᱞ ᱢᱮ / IFSC ᱠᱚᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱩᱱᱤᱭᱟ (4) ᱚᱠᱷᱚᱨ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾
 • “Fund-Transfer-MMID” ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱢᱮ ᱾
 • ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱧᱟᱢᱮᱡᱼᱟ ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ MMID  ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾

ᱯᱩᱭᱥᱟ)ᱼᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ  ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟ MMID ᱤᱢ ᱢᱮ, ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱟᱞᱤ  ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱟᱰᱟᱜ ᱢᱮ  ᱟᱨ  ᱠᱷᱟ᱐ᱟ  ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱫ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱾

ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱐ᱷᱟᱯ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱥᱮ  ᱴᱟᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱟᱫᱷᱟ ᱠᱷᱚᱟ ᱮᱴᱚᱜ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚ -

 • ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱥᱮ ᱵᱮᱞᱮᱸᱥ  ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱜᱤᱫ - ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱨᱮ  ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢ ᱾
 • ᱢᱤᱱᱤ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱸᱴ - ᱢᱚᱵᱟᱤᱞ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱢᱤᱱᱤ ᱥᱴᱮᱴᱢᱮᱸᱴ ᱟᱰᱚᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢ ᱾
 • MMID *(Mobile Money Identifier) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ - ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱐ᱮ Mobile banking registration ᱚᱠ᱐ᱚ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ MMID ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢ ᱾
 • M-PIN ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ - M-PIN ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱚᱸᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱾ ᱟᱱᱟ᱐ᱚ ᱯᱟᱥᱣᱟᱰ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱴᱮᱠᱮ -ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱴᱷᱮᱨ  ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟᱠᱚ -

 • Mobile number ᱟᱨ MMID ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱐ᱮ  Fund-Transfer - Mobile number ᱟᱨ MMID ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱐ᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱥᱮ ᱮᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • IFSC ᱟᱨ ᱠᱷᱟ᱐ᱷᱟ ᱱᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮᱵᱟᱨ᱐ᱮ Fund-Transfer- IFSC ᱠᱚᱰ ᱟᱨ ᱠᱷᱟ᱐ᱷᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱵᱮᱵᱟᱨ᱐ᱮ Fund-Transfer ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱴᱷᱮᱨ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱩᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ  ᱵᱮᱸᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱥᱟᱤᱴ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ   ᱾

AEPS (ᱮ.ᱤ.ᱯᱤ.ᱮᱥ.) Aadhar Enabled Payment System

AEPS (ᱮ.ᱤ.ᱯᱤ.ᱮᱥ.) ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ

AEPS ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ Aadhar Enabled Payment System ᱾ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱠ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱥᱮ ᱚᱰᱚᱠ-ᱡᱮᱢᱟAEPS ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱸᱦᱟ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱱᱤᱡᱮᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱰ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱥᱟᱸᱣ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ  ᱥᱮ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱦᱟᱨᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱟᱢᱤ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱱᱟ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟᱭ ᱾ ᱱᱩᱭ banking correspondent (BC) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱰᱚ᱐ᱮ PoS (MicroATM) ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱸᱠ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱰ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱵᱮᱸᱠ ᱨᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ (BC) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱰᱚ᱐ᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱮᱢᱚᱢᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱟᱰ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱵᱮᱜᱚᱨ PIN ᱥᱮ ᱯᱟᱥᱣᱟᱰ ᱐ᱮ  ᱡᱮᱸᱦᱟᱜᱮ AEPS ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱠᱩᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢ ᱾

AEPS ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱐ᱮ  ᱪᱮᱫᱠᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ -

ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱦᱚᱲᱜᱮ AEPS ᱠᱷᱚᱱ  ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ  ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱜ᱐ᱤᱭᱟ -

 • IIN ( ᱵᱮᱸᱠ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱰᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ )
 • ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ
 • ᱧᱩ᱐ᱩᱢ ᱚᱞ ᱚᱠ᱐ᱚ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ

ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟᱧ ᱪᱮᱫᱟᱜ -

AEPS ᱐ᱮ ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ -ᱱᱚᱞᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢ -

 • ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ
 • ᱱᱚᱜᱚᱫ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱟᱰᱚᱠ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ
 • ᱱᱚᱜᱚᱫ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱡᱚᱢᱟ
 • ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱰ ᱠᱷᱚᱱ  ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱰ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱵᱷᱮᱡᱟ
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ ᱴᱷᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚᱨ-ᱫᱟᱢ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ-ᱠᱟᱹᱨᱤᱱ ᱞᱟᱜᱮᱫ ᱐ᱮ

AEPS ᱐ᱮ ᱮᱢ- ᱮᱯᱮᱢ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱐ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱᱟ -

ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱤᱧ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ  -

 • ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱩᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ  ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱵᱚᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱞᱜᱟ ᱟᱨ ᱨᱚᱯᱷᱟ ᱮᱯᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱱᱦᱟᱹᱢᱮᱫ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱐ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱐ᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱠᱩᱢᱰᱩ ᱥᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱮᱲᱮ ᱠᱷᱚᱱ  ᱨᱚᱯᱷᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱱᱨᱮᱜᱟ, ᱥᱚᱸᱣ᱐ᱟᱨᱚᱯᱷᱟ ᱯᱮᱱᱥᱱ, ᱐ᱤᱦ-ᱧᱟᱜᱟ ᱐ᱮ ᱞᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱲ, ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱥᱮ ᱵᱩᱲᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ.ᱟᱜ ᱧᱟᱢᱚ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱭᱥᱤ  ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢᱚᱠᱟᱱ  ᱠᱚ  ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱞᱟᱜᱤᱫ  ᱾
 • ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱞᱜᱟ  ᱟᱨ ᱨᱚᱯᱷᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮᱯᱮᱢᱠᱚ  ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ᱐ᱮ ᱾
 • ᱱᱚᱸᱠᱟᱱ ᱵᱮᱸᱠ ᱡᱟᱸᱦᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱮᱴᱣᱟᱨᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ , ᱟᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱥᱮ  ᱩᱱᱠᱩ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱣᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱵᱮᱸᱠ ᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱩᱨᱤᱡ ᱮᱭᱟ ᱾ ᱪᱮᱠᱟ᱐ᱮ banking correspondent (BCs) ᱭᱟ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱣᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱐ᱟᱞᱟᱢ ᱡᱟᱥ᱐ᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱸᱠ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱸᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ  ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱟᱞᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱱᱤ᱐ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱜᱫᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱵᱟᱭᱚ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱢᱤᱥᱤᱱᱠᱟᱹᱴᱩᱣ ᱪᱮᱱᱦᱟᱹ ᱐ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱐ᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ,ᱮᱱᱰᱚᱮᱰ ᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴᱥ ᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱟᱰᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱮᱯᱮᱢ ᱥᱮ ᱠᱤᱨᱮᱱ- ᱟᱠᱷᱵᱟᱭᱚ ᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱭᱚ ᱢᱮᱴᱨᱤᱠ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮ  ᱠᱮᱪᱷᱩ ᱜᱟᱱ ᱤᱱᱵᱤᱞᱴ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ 

UPI Unified Payment Interface (ᱩᱱᱤᱯᱟᱮᱰ ᱯᱮᱢᱮᱸᱴ ᱤᱱᱴᱟᱨᱯᱮᱥ)

UPI ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ -

UPI ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮᱫᱚ (Unified Payment Interface) ᱩᱱᱤᱯᱟᱮᱰ ᱯᱮᱢᱮᱸᱴ ᱤᱱᱴᱟᱨᱯᱮᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱥᱢᱟᱴ ᱯᱚᱱ ᱐ᱮᱥᱚᱸᱜᱮᱜᱮ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱐ᱮ ᱮᱯᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ  ᱮᱢᱮᱡᱤᱴ ᱯᱮᱢᱮᱸᱴ ᱥᱤᱮᱴᱮᱢ (IMPS)  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱮ᱐ᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱪᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱫᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱮᱢ- ᱮᱯᱮᱢ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱼᱟ ᱾ IMPS ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱧ-ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ- ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ᱾

 • ᱱᱚᱣᱟ  ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱡᱟᱸᱦᱟᱞᱮᱠᱟ ᱠᱮᱰ ᱐ᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱯᱚᱱ ᱐ᱮ, ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ  24x7, 365  ᱫᱮᱱ ᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱾

ᱟᱢᱴᱷᱮᱱ ᱪᱮᱫ  ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱜᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ -

 • UPI ᱥᱟ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱥᱟᱠᱟᱢ (ᱮᱯ) ᱥᱟᱸᱣ᱐ᱮ ᱢᱤᱫ ᱮᱥᱢᱟᱴᱯᱚᱱ ᱾
 • ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ  -

UPI  ᱐ᱮ  ᱚᱱ-ᱞᱟᱮᱱ ᱮᱯᱮᱢ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱯᱮᱭᱟ (᱓) ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱱᱚᱸᱠᱟ -

ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱮᱥ᱐ᱮᱫᱠᱚ ᱟᱨ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱥᱮ ᱞᱚᱵᱷ ᱠᱚ -

 • UPI  ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ , ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ, IFSC ᱠᱚᱰ ᱟᱨ  ᱡᱟᱦᱟ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱾
 • UPI  ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱐ᱮ  ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱢᱩᱪᱟᱫᱟᱭ ᱾
 • ᱱᱮᱴ banking ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟ᱐ᱮ ᱚᱨᱚᱯᱷᱟ  ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱚ᱐ᱚᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱐ᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾
 • ᱟᱹᱰᱤ  ᱟᱞᱜᱟ ᱐ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱾ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮ ᱜᱟᱱᱟᱭ ᱾
 • ᱯᱥᱟᱹᱨᱟ  ᱥᱮ  ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱟᱨ ᱨᱚᱯᱷᱟ  ᱥᱟᱸᱣ᱐ᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱡᱮ᱐ᱮ ᱠᱚ᱐ᱮ ᱺ ᱵᱮᱜᱚᱨ  ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱥᱮ ᱴᱟᱠᱟ  ᱐ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱥᱟᱸᱣ᱐ᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱮ ᱩᱫᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱢᱚᱪᱟ ᱐ᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱢ  ᱞᱮᱠᱟ  ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱥᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱦᱚᱲᱠᱚ  ᱱᱚᱣᱟ ᱐ᱮ  ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱮᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱥᱮ ᱵᱤᱞᱠᱚ ᱟᱨ ᱮᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱥᱮ  ᱯᱷᱤᱥ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱤ-ᱣᱟᱞᱮᱴ ( e-wallet )

ᱤ-ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱫᱚ ᱤᱞᱚᱠᱴᱚᱨᱚᱱᱤᱠ ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱮ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱟᱪᱚᱭᱟᱭ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟ ᱤᱞᱚᱠᱴᱚᱨᱚᱱᱤᱠ ᱠᱟᱰᱠᱟᱱᱚ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ  ᱠᱚᱢᱯᱩᱴᱟᱨ ᱥᱮ ᱮᱥᱢᱟᱴ ᱯᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱫᱮ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱥᱮ ᱠᱤᱨᱮᱱ- ᱠᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱤ- ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱥᱮ ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱤ-ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱸᱡᱟ  ᱦᱩᱭᱦᱩᱜ ᱞᱟᱠ᱐ᱤ ᱠᱟᱱᱚ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱐ᱮᱫ ᱫᱚ  ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱠᱟᱜᱚᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱥᱮ ᱴᱟᱠᱟ  ᱐ᱮ ᱮᱯᱮᱢ ᱟᱨ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚ  ᱟᱞᱜᱟ ᱐ᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱢᱮᱱ᱐ᱮ ᱾

ᱤ-ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱥ᱐ᱮᱠᱚ -

ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ -

ᱟᱥᱚᱞ ᱤ- ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱮᱝ  ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ - ᱥᱚᱯᱴᱣᱮᱨ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱾

ᱥᱚᱯᱴᱣᱮᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱨᱚᱯᱷᱟᱭᱟᱭ ᱥᱟᱸᱣ᱐ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱚ  ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ  ᱨᱮᱱᱟᱜ  ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ ᱫᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱫᱟᱨᱟ ᱐ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱭᱟᱭ ᱾ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩ᱐ᱩᱢ , ᱯᱚᱥᱴ , ᱟᱹ᱐ᱩ-ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱠᱚ , ᱮᱯᱮᱢ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ- ᱰᱟᱦᱟᱨ , ᱮᱯᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟ, ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞ-᱐ᱚᱞ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾

ᱤᱧ ᱤ-ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱤᱧ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ  -

ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ  ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤᱫ -

 • ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ  ᱰᱤᱵᱟᱮᱥ ᱨᱮ  ᱮᱯ ᱰᱟᱩᱱᱞᱚᱰ ᱢᱮ ᱾
 • ᱞᱟᱜ᱐ᱤᱭᱟᱱ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱠᱟᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱞᱚᱜᱤᱱ ᱢᱮ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱥᱣᱟᱰ ᱮ ᱧᱟᱢᱟᱭ ᱾
 • ᱠᱮᱨᱮᱰᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱰ ᱥᱮ ᱱᱮᱴ banking ᱫᱟᱨᱟ ᱐ᱮ ᱯᱩᱭᱥᱟ ᱡᱚᱢᱟᱭ ᱢᱮ ᱾
 • ᱚᱱᱞᱟ ᱤᱱ  ᱐ᱮ  ᱠᱤᱨᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ, ᱤ-ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱮᱯᱮᱢ ᱯᱚᱨᱚᱢ  ᱨᱮ  ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱮ᱐ᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ  ᱟᱡᱽ ᱐ᱮᱜᱮ  ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱟ ᱾
 • ᱚᱱᱞᱟ ᱤᱱ ᱮᱯᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ , ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱰᱟᱨ ᱯᱚᱨᱚᱢ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱚᱨᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱮᱵᱥᱟᱤᱴ ᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱪᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱠ ᱚᱞ-᱐ᱚᱞ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱡᱽ ᱐ᱮᱜᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱤᱫᱤᱼᱟ ᱾ ᱟᱡᱽ- ᱟᱡᱽ ᱐ᱮᱜᱮ  ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱞᱟᱜᱤᱫ -

 • ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱰᱤᱣᱟᱮᱥ ᱨᱮ  ᱮᱢ  ᱮ ᱰᱟᱩᱱᱞᱚᱰ ᱟᱭ ᱾
 • ᱞᱟᱠ᱐ᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱞᱚᱜᱮᱱ ᱢᱮ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱥᱣᱟᱰ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱱᱤᱡᱮᱠᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ᱐ᱮ ᱞᱟᱹᱭ  ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
 • ᱮᱢ- ᱮᱯᱮᱢ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟ᱐ᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾

ᱤᱧ ᱤ-ᱣᱟᱞᱮᱴᱟ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱪᱮᱫᱟᱮᱧ ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱞᱟᱠ᱐ᱤ ᱠᱟᱱᱟ -

 • ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱷᱟ᱐ᱟ
 • ᱮᱥᱢᱟᱴ ᱯᱚᱱ
 • 2G/3G/4G ᱯᱚᱱ  ᱠᱟᱱᱮᱠᱥᱚᱱ
 • ᱢᱤᱫ  ᱯᱟᱞᱟ ᱐ᱮᱭᱟᱜ  ᱣᱟᱞᱮᱴ ᱮᱯ

ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱣᱟ᱐ᱟᱣ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱞᱟᱠ᱐ᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ -

 • ᱡᱚ᱐ᱚ  ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱠ  ᱮᱢ-ᱮᱯᱮᱢ  ᱠᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ SMS ᱐ᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱵᱮᱸᱠ ᱨᱮ  ᱯᱚᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱚᱞ ᱚᱪᱚᱭ ᱢᱮ ᱾
 • ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ PIN ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚᱢ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱯᱟᱹ᱐ᱤᱭᱟᱣᱟᱱ ᱵᱮᱯᱟ ATM ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱢ- ᱮᱯᱮᱢ ᱢᱮ ᱾
 • ATM  ᱠᱟᱰ  ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱚᱠ᱐ᱚ  ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱷᱟᱹᱣᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱐ᱟᱧᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱐ᱚ ᱐ᱤᱜᱩ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱵᱟᱭ  ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱾

Source: CSC India© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate