অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ

ᱢᱤᱥᱚᱱ  ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ

ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱠᱮᱸᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟᱞ᱐ᱷᱚ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱭᱚ  ᱦᱚ᱐ᱮ᱐ᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱤᱱ ᱥᱟᱱᱚᱢ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ mission indradhanush ᱴᱤᱠᱟ ᱚᱪᱚ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱐ᱮ  ‘ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ’ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱒᱕ ᱫᱤᱥᱚᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱑᱔  ᱥᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱥᱚᱨ ᱨᱮ ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱗ ᱨᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱩᱫᱤᱥᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱒᱐᱒᱐ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱐ᱮ  ᱴᱤᱠᱟᱠᱚᱨᱚᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱴᱤᱠᱟ  ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱨᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱰᱤᱯ᱐ᱷᱮᱨᱤᱭᱟ , ᱵᱚᱞᱜᱟᱢ, ᱴᱤᱴᱱᱚᱥ , ᱯᱚᱞᱤᱭᱚ , ᱐ᱟᱯᱮᱫᱤᱠ , ᱠᱷᱟᱥᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱥᱤᱥ ᱵᱤ  ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱗ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱦᱟ᱐ᱟᱣ ᱞᱟᱠ᱐ᱤᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱐ᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱷᱤᱪᱤ ᱕ % ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰ᱐ᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ  ᱴᱤᱠᱟᱠᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱰ᱐ᱤ ᱚᱪᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ  ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱟᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱡᱟᱞᱟᱹ  ᱨᱚᱤᱭᱟᱜ  ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱟᱭ

ᱫᱤᱢᱚᱢ  ᱡᱟᱠᱟ᱐  ᱨᱮ  ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱵ ᱐ᱷᱟᱨ ᱨᱮ  ᱒᱒᱑ ᱡᱤᱞᱟᱹ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱟᱵ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ  ᱕᱐ % ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱚᱮ ᱞᱮ᱐ᱟᱲ ᱨᱮ ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱥ᱐ᱷᱤ᱐ᱤ ᱥᱩ᱐ᱷᱟᱨᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱨᱤᱯᱚᱴ  ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱒᱐᱑ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱘᱒ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱯᱩᱱᱤᱭᱟ ᱯᱚᱱᱚ᱐ - ᱩ᱐᱐ᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ,  ᱵᱤᱦᱟᱨ , ᱢᱚ᱐ᱷᱚᱭᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱚᱥ᱐ᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱯᱩᱱᱤᱭᱟ  ᱯᱚᱱᱚ᱐  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱔᱒ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱴᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱵᱟᱝᱴᱤᱠᱟᱹ ᱟᱱ ᱒᱕ % ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱱᱤᱭᱟ ᱯᱚᱱᱚ᱐ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱘᱒ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ  ᱞᱮ᱐ᱟᱲ ᱜᱮ  ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱵᱷᱟᱨᱮᱡ ᱥᱩ᱐ᱷᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱦᱚᱱ ᱯᱨᱟᱭᱟᱥ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱟᱨᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱩ᱐᱐ᱟᱨ  ᱡᱚᱥᱫᱚ  ᱡᱮ᱐ᱮ ᱜᱤᱫᱨᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱯᱮᱨᱮᱰ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱚ ᱦᱚᱲᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱ ᱵᱮᱢᱟᱨ-ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱪᱟᱣᱚ ᱨᱚᱯᱷᱟᱭᱟ , ᱡᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱪᱟᱣ ᱥᱚᱸᱢᱵᱷᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ

ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ ᱟᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ  ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱷᱮ᱐ᱨᱚ ᱠᱚ  ᱾

 • ᱯᱤᱞᱤᱭᱚ ᱩᱱᱢᱩᱞᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱚᱠ᱐ᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ  ᱪᱷᱮ᱐ᱨᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱟᱵᱟ᱐ᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱫᱱᱟ  ᱾
 • ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱠᱚ  ᱵᱟᱡᱟᱨ- ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱩᱢᱵᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱵᱟᱹᱪᱠᱟᱹᱨ ᱠᱚ
 • ᱤᱴᱴᱟ ᱵᱷᱟᱴᱴᱟ ᱨᱮ  ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱦᱚᱲᱠᱚ
 • ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱴᱷᱟᱣ
 • ᱢᱚᱪᱷᱩᱟᱨᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹ᱐ᱩ , ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱦ ᱟᱹ᱐ᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱜᱟᱲᱟ ᱐ᱷᱮᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ  ᱟᱠᱟᱱ ᱾
 • ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱦ ᱡᱟᱦᱟᱨᱮ  ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ  ᱥᱩᱵᱤ᱐ᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ  ᱥᱟᱹᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱤᱧ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩᱠᱚᱟ ᱨᱮ  ᱐ᱟᱦᱮᱱᱠᱚ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱾
 • ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ  ᱞᱮ᱐ᱟᱲ  ᱠᱚᱢ ᱴᱤᱠᱟᱠᱚᱨᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾
 • ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱩᱯ- ᱠᱮᱸᱫᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰ᱐ᱤ ᱮᱹᱮᱱᱹᱮᱢᱹ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱞᱮ᱐ᱟᱲ ᱴᱤᱠᱟᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱪᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ  ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱮᱹᱮᱱᱹᱮᱢᱹ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱩᱴᱴᱤ ᱨᱮ  ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱾
 • ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱟᱜ ᱟᱹ᱐ᱩ , ᱴᱚᱞᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱩᱱᱩᱥ᱐ᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱴᱚᱞᱟ ᱥᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱾

ᱵᱮᱢᱟᱨ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱟᱣ

ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱗ ᱵᱮᱢᱟᱨ  ᱰᱤᱯ᱐ᱷᱤᱨᱤᱭᱟ , ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱹᱥᱤ , ᱴᱮᱴᱱᱥ , ᱯᱚᱞᱤᱭᱚ, ᱴᱤ ᱹᱵᱤ ᱹ ᱠᱷᱟᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱦᱮᱯᱟᱴᱟᱭᱴᱤᱥ ᱵᱤ  ᱞᱮᱠᱟᱱ  ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱟᱣ  ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱚᱥ

ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭᱟᱜ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱠᱟ᱐ᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱱᱚᱣᱟ   ᱨᱮ  ᱕ % ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱰ᱐ᱤ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱴᱤᱠᱟᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚᱵᱷᱟᱨᱮᱡ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱯᱨᱚᱠᱤᱨᱤᱭᱟ ᱞᱮ᱐ᱟᱲ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱒᱐᱒᱐ ᱐ᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱐ᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱵᱷᱟᱨᱮᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱣ ᱠᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱢᱤᱥᱚᱱ  ᱮ᱐ᱚᱦᱚᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱚᱡᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱡᱟᱦᱟ ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ ᱟᱹᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱯᱨᱚᱱᱟᱥᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮ  ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ   ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱭ ᱠᱚ ᱱᱤ᱐ᱫᱷᱟᱹ᱐ᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱴᱤᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱪᱤ᱐ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱ ᱡᱚᱥᱠᱚ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱟ ᱠᱟ᱐ᱮ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱮᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ ᱵᱮ᱐ᱮ᱐ᱮ  ᱡᱟᱱᱣᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱕ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱐ᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱱ ᱐ᱷᱟᱨ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ ᱟᱹᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱯᱚᱠ ᱱᱤ᱐ᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱜᱨᱟᱹᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤ᱐ᱤ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱚᱞᱤᱭᱚ ᱠᱟᱨᱭᱚᱠᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱐ᱮ ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱ ᱥᱚᱯᱷᱚᱞᱚ᱐ᱟ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱵᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱮ᱐ᱚᱯᱚᱵ ᱐ᱷᱟᱨ  ᱨᱮ   ᱒᱐᱑  ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱠᱚᱵᱷᱟᱨ ᱯᱩᱨᱟ.ᱣ  ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ  ᱐ᱷᱟᱨᱚ  ᱒᱐᱑᱕ ᱨᱮ  ᱒᱙᱗ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ  ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ  ᱢᱚᱦᱚ᱐ᱟᱱ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱜᱚᱰᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱵᱷᱟᱜᱤᱫᱟᱨᱤ ᱮᱢᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱟᱭ ᱾ ᱜᱚᱴᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ  ᱵᱤᱥᱣᱚ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱥᱚᱸᱜᱚᱴᱷᱚᱱ , ᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱮᱯᱷ , ᱞᱚᱴᱟᱨᱤ  ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱟᱞ , ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱜᱚᱰᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱮᱡᱮᱱᱥᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱐ᱚᱠᱱᱤᱠᱤ ᱜᱚᱰᱚ ᱦᱟ᱐ᱟᱣᱟᱭ ᱾ ᱢᱟᱥ- ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ , ᱚᱱ᱐ᱚᱨ ᱵᱮᱠ᱐ᱤᱜᱚ᱐ ᱥᱚᱸᱪᱟᱨ , ᱱᱤᱜᱨᱟᱱᱤ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱵᱮᱵᱚᱥ᱐ᱷᱟ , ᱡᱚᱡᱚᱱᱟᱜ  ᱐ᱩᱞᱟᱹ-ᱡᱚᱠᱷᱟᱹ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚ᱐ᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟ  ᱾

ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ ᱢᱤᱥᱚᱱ  ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱨᱚᱱᱱᱤ᱐ᱤ

ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱤᱱᱫᱨᱚ᱐ᱷᱚᱱᱩᱥ -ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮ ᱢᱚᱦᱚ᱐ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱠ  ᱪᱷᱮ᱐ᱨᱚ ᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ  ᱜᱚᱴᱟ ᱚᱪᱚ  ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ  ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱐ᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ᱐ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱨᱚᱱᱱᱤ᱐ᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱚᱱᱟ -

 • ᱡᱮ᱐ᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱐ᱷᱚᱨ  ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ ᱟᱹᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱐ᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱤᱠ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ  ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱾
 • ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟ᱐ᱚ᱐ ᱐ᱮ  ᱡᱚᱱᱚ ᱥᱚᱸᱢᱯᱚᱨᱠ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱸᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ  ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱾
 • ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱸᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ  ᱜᱚᱰᱚᱠᱚ  ᱮᱢᱤᱜ ᱦᱚᱲᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥᱤᱠᱪᱷᱚᱱ ᱾
 • ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱵᱟᱵᱚ᱐ ᱐ᱮ ᱡᱤᱢᱢᱟᱫᱟᱨ ᱐ᱚᱸ᱐ᱨᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ  ᱐ᱷᱟᱯᱱᱟᱣ ᱾

ᱫᱤᱥᱢ ᱡᱟᱠᱚ᱐  ᱴᱤᱠᱟᱹᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱭ-ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱐ᱮ ᱐ᱚᱨᱟᱣ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱐ᱮ  ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱢᱟᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ  ᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱸ᱐ᱨᱟᱞᱭ ᱟᱨ ᱡᱮᱨᱮ᱐ ᱡᱟᱠᱟ᱐ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟᱲᱟ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱜᱚᱰᱚ  ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱫᱟᱥᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾

ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱺ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ , ᱥᱚᱣᱟᱥ᱐ᱷᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱣᱟᱨᱚ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱸ᱐ᱨᱟᱞᱚᱭ , ᱵᱷᱟᱨᱚ᱐ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱾


© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate